Winkelwagen Geen producten
Privacy en AVG

We gebruiken uw klant/persoons gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres worden NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekt.

We bewaren persoonsgegevens van bestaande, oude klanten en leveranciers op de eigen harde schijf van de computer van Hunting Innovations.

Hunting Innovations respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Zoekopdrachten: via deze website kunt u zoeken naar informatie. De zoekopdrachten worden niet bewaard.

Nieuwsbrieven: het is altijd mogelijk om het ontvangen van de Hunting Innovations nieuwsbrief te stoppen door af te melden in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met ons.


Klachtenregeling
  1. Hunting Innovations beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze regels.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Hunting Innovations.
  3. Voor meer info zie de algemene voorwaarden op onze site. Het privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
HUNTING INNOVATIONS - DE JACHT ONLINESHOP

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webwinkel software